pronađi i naruči članak

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE ZA TEBE

Za narudžbu časopisa i novina potrebno je ispuniti NARUDŽBENICU.

Novine i časopisi se koriste isključivo u čitaonicama. Našim korisnicima je dozvoljeno besplatno samostalno skeniranje pod uvjetom da građa nije stara, krhka ili oštećena.

Digitalizaciju članka je moguće naručiti preko e-zahtjeva na mrežnim stranicama Knjižnice. Digitalizacija se naplaćuje prema cjeniku Knjižnice.

POGLEDAJ KRATKE UPUTE KAKO PRONAĆI ČASOPIS I ČLANAK