pretraži e-izvore na zadanu temu

KAKO TI PRETRAŽIVAČ E-IZVORA MOŽE POMOĆI?

Na našoj naslovnici je instalirana tražilica, a možete mu pristupiti i prateći sljedeći link: https://svkri.summon.serialssolutions.com/#!/

Summon je dostupan u svim ustanovama Sveučilišta kao i udaljenim pristupom uz unos AAI@EduHr korisničkih podataka. Za udaljeni pristup, odnosno pristup od kuće, savjetujemo da mu pristupite s Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. Odaberite “Proxy” i potom se ulogirajte s Vašim AAI@EduHr korisničkim podacima. Nakon uspješnog logina ćete imati pristup kako Summonu, tako i velikoj većini baza podataka s nacionalnom licencijom.

Summon u jednom koraku pretražuje mnoštvo online izvora u slobodnom pristupu kao i online izvore na koje je Sveučilište u Rijeci pretplaćeno putem nacionalne licencije. Za pretraživanje je potrebno imati AAI@EduHr identitet.

Jezik dostupnih izvora ovisi o jeziku upita u naredbenom retku. Npr. ako postavite upit na engleskom jeziku, rezultati će obuhvaćati izvore ne engleskom jeziku, a ako postavite upit na hrvatskom jeziku obuhvatit će se rezultati na hrvatskom jeziku.

Discovery servis poput Summon-a je uvijek dobar početak za pretraživanje teme jer u jednom koraku daje velik broj rezultata iz različitih područja znanosti koji se u drugom koraku mogu filtrirati prema parametrima kao što su godina izdavanja, znanstveno područje i slično. Ako znamo u kojem smjeru pretražujemo i s kojeg aspekta promatramo temu onda bi bilo poželjno pretražiti i specijalizirane baze podataka iz određenog područja. Pregled baza na koje je Sveučilište u Rijeci pretplaćeno možete vidjeti ovdje.

POGLEDAJ KRATKE UPUTE KAKO KORISTITI PRETRAŽIVAČ E-IZVORA