kako izbjeći plagiranje

ŠTO JE PLAGIRANJE I KAKO GA MOŽEŠ SPRIJEČITI?

 • Što je plagijat?

Plagijat je neobilježeni citat koji čitatelju nudimo kao da je naš tekst.

Plagiranje je neovlašteno preuzimanje tuđih ideja, riječi, metoda ili rezultata i njihovo korištenje u vlastitom tekstu.

 

 • Plagiranje kod parafraziranja

1. Krađa tuđeg teksta (ako navodite doslovno, tj. citirate autorove riječi i rečenice, a nigdje ne spominjete autora, ako na autorove riječi niste stavili navodnike)

2. Simulacija parafraziranja (ako ispravno navodite autora kao izvor, ali preuzimate njegove riječi i sintagme kao da su vaše; ako se ponašate kao da parafrazirate, a zapravo neobilježeno citirate)

3. Krađa ideja i metoda (ako se ne služite autorovim riječima, nego njegovom idejom, ako uz tu ideju ne navedete autorovo ime, nego je predstavljate kao svoju)

 • Što se podrazumijeva pod samoplagiranjem?

 • Preuzimanje već objavljenih vlastitih ideja ili preuzimanje vlastitog, već objavljenog teksta prikazujući ga novim i originalnim

 • Objavljivanje sličnog teksta pod sličnim naslovom

 • Objavljivanje dvostrukih ili višestrukih publikacija

 • Kada se isti rad objavljuje u dva ili više časopisa

 • Napadno plagiranje – doslovno u cijelosti preuzeti tekstovi

 • Kolažni radovi – radovi čiji su dijelovi sastavljeni od različitih znanstvenih radova

 • Plagiranje teksta sa stranog jezika – prijevod cijelog rada

(Baždarić, Pupovac, Bilić-Zulle & Petrovečki, 2009)

 • Slučajni plagijarizam – događa se zbog neznanja o plagijarizmu i vještina pravilnog citiranja i referenciranja izvora. Također, zbog nepoznavanja pravilnika, odredaba i etičkih kodeksa koji propisuju odredbe i pravila u pisanju radova, o citiranju ili navođenju autora uz pojedine citate i fraze.

 • Nenamjerni plagijarizam – fraze i ideje koje su emitirane u neprestanom ponavljajućem nizu potiču subjektivno prisvajanje bez osjećaja da postoji određeni izvor ili autor.

 • Namjerni plagijarizam – namjerno preuzimanje sadržaja, stila i jezika kako bi se rad predstavio kao vlastiti, bez navođenja autora.

(Beasly, 2006)

 • Mendeley

 • ZoteroBib

 • Microsoft Word

 • Pomažu u procesu prikupljanja informacija (jer pri korištenju internetskih izvora automatski prepoznaju glavne elemente za opis reference i pohranjuju ih u vlastitu bazu podataka)

 • Pomažu u organizaciji odabranih izvora (grupiranju prema temama, stavljanju oznaka i pretraživanju unutar vlastite baze)

 • Pomažu u citiranju, referenciranju i izradi bibliografije

 • Pomoću njih citati se mogu uključivati u tekstove, prezentacije, na plakate, web-stranice i druge vrste dokumenata

 • Omogućuju da se iz svih korištenih i citiranih izvora mogu se automatski stvoriti popisi literature, i to u skladu s različitim međunarodno prihvaćenim stilovima citiranja

KADA TREBA CITIRATI?