Literatura i izvori

Literatura korištena pri izradi ove mrežne stranice:

Baždarić, K., Pupovac, V., Bilić-Zulle, L., & Petrovečki, M. (2009). Plagiranje kao povreda znanstvene i akademske čestitosti. Medicina Fluminensis, 45(2), 108–117.

Ćorić Samardžija, A. (2019). Osnove rada s alatima za upravljanje referencama: Word, Zotero, Mendeley: D 500 . Zagreb : SRCE Sveučilišni računski centar, 2017. Preuzeto od https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/edu/osnovni-tecajevi/d501_polaznik.pdf

Duraković, A. (Ur.). (2011). Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Harvardski sistem). Pravni fakultet Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. Preuzeto od file:///C:/Users/jkriskovic/Downloads/Prirucnik_za_navodjenje_izvora_u_nacnim_i_strucnim_radovima_-_hardvardski_sistem.pdf

Guides | mendeley. (bez dat.). Preuzeto 07. listopad 2020., od https://www.mendeley.com/guides

Hebrang Grgić, I. (2016). Časopisi i znanstvena komunikacija. Zagreb: Naklada Ljevak.

Online library—Universiteitsbibliotheek—Ub. (bez dat.). Preuzeto 07. listopad 2020., od Maastricht University Library website: https://library.maastrichtuniversity.nl/

Oraić Tolić, D. (2011). Akademsko pismo. Zagreb: Naklada Ljevak.

Raos, N. (2019). Mala škola pisanja: (Za znanstvenike i popularizatore). Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa : Hrvatsko prirodoslovno društvo.

Zoterobib. (bez dat.). Preuzeto 07. listopad 2020., od https://zbib.org/

Preporučeni izvori

MOOC: Information Literacy Online 

https://informationliteracy.eu/courses